ประกาศ อบจ ยะลา
หน้าแรก   /   ประกาศ อบจ ยะลา  /   ประกาศแก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบจ.ยะลา (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)