ประกาศ อบจ ยะลา
หน้าแรก   /   ประกาศ อบจ ยะลา  /   ประกาศ อบจ.ยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ เพื่อการสรรหาและเลิอกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบจ.ยะลา