ประกาศ อบจ ยะลา
หน้าแรก   /   ประกาศ อบจ ยะลา  /    มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาปฏิบัติราชการแทน