ประกาศ อบจ ยะลา
หน้าแรก   /   ประกาศ อบจ ยะลา  /   การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑