ประกาศ อบจ ยะลา
หน้าแรก   /   ประกาศ อบจ ยะลา  /   ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในระดับเดียวกัน