ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าแรก   /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
จำนวนผู้เข้าชม  :   42

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

- ซื้อยางนอก ขนาด 215/70-15 ยี่ห้อ B/S ของรถยนต์กระบะ 2 ประตู ทะเบียน ก-2421 ยล. จำนวน 4 เส้น

- จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-87 ยล. รหัสประจำครุภัณฑ์ 018-46-0007

- ซื้อยางนอก ขนาด 215/65-R15 ของรถยนต์กระบะ 2 ตอน 4 ประตู ทะเบียน ก-3468 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 002-36-0003

- จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ ทะเบียน 80-5576 ยล. หรัสประจำครุภัณฑ์ 017-53-0018

- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบบทุกเทท้าย 10 ล้อ ทะเบียน 80-5240 ยล. หรัสประจำครุภัณฑ์ 002-51-0020

- เช่าห้องประชุมจัดอบรมโครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี 

- ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้จัดทำโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

- เช่าเครื่องเสียงขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในพิธีเปิดอาคารสำนักงานส่วนแยก กองช่าง 

- ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ

- จ้างทำป้ายอะครีลิค จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานสำหรับอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตง อำเภอธารโต และพื่นที่ใกล้เคียง
 
- ซืื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี ประจำปี 2561

- จ้างถ่ายเอกสารหนังสือแบบเรียนกีรออาตีพร้อมเข้าเล่ม โครงการส่งเสริมการอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี ประจำปี 2561

- จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง โครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอ่าน ระบบกีรออาตี ประจำปี 2561