ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าแรก   /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561
จำนวนผู้เข้าชม  :   58

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561

- ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 100 ชุด

- จ้างเทียรติบัตรพร้อมกรอบไม้ จำนวน 56 อัน

- ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 2 รายการ

- จ้างดำเนินการพิธีเปิดโครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน ประจำปี 2561

- เช่าเครื่องขยายเสียงขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด

- จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้สด  จำนวน 1 รายการ

- เช่าเครื่องเสียงขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในโครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน ประจำปี 2561

- ซื้อน้ำดื่มแบบแก้วเจาะ และน้ำแข็งหลอดน้ำดื่มแบบถัง เพื่อใช้ในโครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน ประจำปี 2561

- จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งสำหรับโครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน ประจำปี 2561

- จ้างซ่อมรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข-5151 ยล. จำนวน 3 รายการ

เช่าเหมารถตู้ เพื่อนำคณะเข้าร่วมโครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน ประจำปี 2561

- จ้างแสดงการขับร้องอนาซีด 

- จ้างจัดบูทนิทรรศการ จำนวน 1 งาน

- ซื้อผ้าเยซี่ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน ประจำปี 2561

- ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการทดสอบการอ่านอัลกุอาน ประจำปี 2561

- จ้างซ่อมรถตักดินล้อยาง ทะเบียน ตค-120 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 018-51-0008

- จ้างซ่อมรถเกรดเดอร์ ทะเบียน ต-0193 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 015-39-0005

- จ้างซ่อมรถเทรลเลอร์ 10 ล้อ ทะเบียน 80-4223 ยล. รหัสประจำครุภัณฑ์ 013-31-0001

- จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกเทท้าย ขนาด 1 คัน ทะเบียน บต-6177 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 017-56-0019

- จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ 2 ตอน 4 ประตู ทะเบียน กข-4290 ยล. รหัสประจำครุภัณฑ์ 002-45-0009

- จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ ทะเบียน 80-4492 ยล. หรัสประจำครุภัณฑ์ 017-45-0010