ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าแรก   /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561
จำนวนผู้เข้าชม  :   127

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561

- จ้างทำป้ายไวนิล โครงการบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

- ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้สำหรับยานพาหนะ รถกู้ชีพ-กู้ภัย รวม 15 คัน โครงการบริการความปลอดภัยทางหถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

- เช่าห้องประชุมเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดอบรมโครงการส่งเสริมการสอนอ่านภาษาอาเซียน (ภาษามลายู) ประจำปี 2561

-ซิื้อหม้อแบตเตอรี่ ของรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ ทะเบียน 80-6456 ยล. รหัสประจำครุภัณฑ์ 017-57-0021

- เช่าเครื่องขยายเสียงขนาดกลาง เพื่อใช้ในพิธีเปิด-ปิด โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

- จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสประจำครุภัณฑ์ 420-48-0007-0015 จำนวน 9 เครื่อง

- จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน 40-0195 ยล.

- ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารแบบมีซิบ ขนาด 12 X14X 3 พร้อมสกรีนโลโก้ อบจ.และข้อความที่กำหนด จำนวน 110 ใบ โครงการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2561

- ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2561

- เช่าเหมาเวทีพร้อมอุปกรณ์ และการติดตั้งระบบไฟ แสง สี เสียง กิจกรรมถนนคนเดินเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาถูกกระตู้นเศรษฐกิจ ประจำปี 2561

- จ้างซ่อมรถฟารมแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค-71 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 019-45-0001