ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าแรก   /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
จำนวนผู้เข้าชม  :   104

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ในงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

- จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ คสล.2ชั้น บ้านบาจู หมู่ที่ 5 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ของกองช่าง

- จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์ 

- ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 600 D จำนวน 40 ใบ พร้อมสกรีนข้อความเพื่อใช้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัการศาสนสถาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการมัสยิด ประจำปี 2561

- จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศาสนสภาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการมัสยิด ประจำปี 2561

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศาสนสถาน กิจกรรมพัฒนาศัยภาพการบริหารจัดการมัสยิด ประจำปี 2561

- ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดยะลา กิจกรรม ศาสนานำใจ ใส่ใจสุขภาพ สร้างอาชีพ แก่ผู้สูงวัย

- จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ 2 ตอน ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กข-5830 ยล.

- จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดยะลา กิจกรรม ศาสนานำใจ ใส่ใจสุขภาพ สร้างอาชีพ แก่ผู้สูงวัย

- จ้างซ่อมรถยนต์เก๋ง 2 ตอน ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข-5152 ยล.

- จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน นข-1232 ยล. จำนวน 8 รายการ

- ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสารซิปกลาง ขนาด 12 X15 นิ้ว จำนวน 80 ใบเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพละส่งเสริมคุณาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจัง
หวัดยะลา

- จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ MITI หมายเลขพัสดุ 420-48-0014 จำนวน 1 เครื่อง

- จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน กค-2420 ยล. จำนวน 4 รายการ

- จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ม-0895 ยล. จำนวน 3 รายการ

- ซื้อยางแอสฟัลท์ CMS-2h สำหรับบซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

- ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 2 รายการ

- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถเกรดเดอร์ ทะเบียน ตค-113 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 017-50-0006 จำนวน 3 รายการ

- ซื้อวัสดุยานพาหนะแกละขสส่งของรถเกรดเดอร์ ทะเบียน ตค-113 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 017-50-0006 จำนวน 5 รายการ

- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถเกรดเดอร์ ทะเบียน ตค-113 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 017-50-0006 จำนวน 5 รายการ

- ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อจัดโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2561 

- จ้างทำตรายางสำหรับใช้ในกิจการของกองช่าง จำนวน 8 รายการ

- ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 4 รายการ

- ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2561 

- ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 180 ใบ เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2561

- ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 18 รายการ

- จ้างซ่อมลิปต์ประจำอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 1 ตัว