ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าแรก   /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
จำนวนผู้เข้าชม  :   154

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน,มิถุนายน พ.ศ.2561

1- ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราขการของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 2 รายการ

2- จ้างซ๋อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-151 ยล.โดยทำการเปลี่ยนชุดดดโสตเมติกสตาร์ท จำนวน 1 ชุด

3-จ้างซ่อมบำรุงทาง ทะเบียน 026-57-0001 รหัสประจำครุภัณฑ์ 026-57-0001

4- จ้างซ่อมรถยนต์เก๋ง 2 ตอน ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข-5152 ยล.จำนวน 1 ชุด

5-จ้างเคลื่อนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 33 เควีเอ ขนาด 160 เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ที่เกียวข้องในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าตลาดกลางสินค้าการเกษตร อบจ.ยะลา 

6-ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อ คศล มอก ชั้น 3 ศก. ขนาด 0.80 1.00 เมตร จำนวน 50 ท่อน จำนวน 50 ท่อน

7-จ้างทำซุ้มนิทรรศการศูนย์ประสานงาน และรวบรวมขยะอันตราย 

8- จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อเหลื่ยม คสล.สายบ้านทับข้าง - บ้านจาเราะปุลา หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

9- จ้างซ่อมรถเกรดเดอร์ ทะเบียน ต-0182 ยล.จำนวน 14 รายการ 

10- ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองกิจการสภาฯ จำนวน 7 รายการ

11- จ้างซ่อมรถยนต์ 6 ล้อ ทะเบียน 40-0164 ยล.จำนวน 4 รายการ

12- ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะรถยนต์ เครื่องจักรกล และรถยนต์กู้ชีพ - กู้ภัย ครั้งที่ 29 

13-ซื้อวัสดุยานพาหนะและขสนส่งของรถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน 40-0189 ยล.ระหัสประจำครุภัณฑ์ 035-56-0001 

14- ซื้อน้ำดื่มโพลาลิส ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 292 โหล เพื่อใช้ในโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ประจำปี 2561

15- ซื้อโรตีมะตะบะไส้เนื้อ เพื่อใช้ในโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ประจำปี 2561 

16- จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค-228 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 019-57-0007 

17- จ้างซ่อมรถบรรทุกติดตั้งเครน ทะเบียน 80-5173 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 017-51-0013

18-ซื้อกระเป๋าเป้ใส่เอกสาร พร้อมสกรีน ขนาด 37 CM X 30 CM X12 CM จำนวน 153 ใบ

19- ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพือใช้ในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายกิจกรรม เยาวชนไทย ใจใส มือสะอาด รักชาติ ไร้คอร์รัปชั่น ประจำปี 2561

20- จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กง-2607 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 035-54-0007 จำนวน 5 รายการ

21- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ ทะเบียน 80-6001 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 002-54-0021

22- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถเทรลเลอร์ 18 ล้อ ทะเบียน 80-4670-4671 รหัสประจำครุภัณฑ์ 013-47-0002

23- จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสประจำครุภัณฑ์  416-48-0023 จำนวน 2 รายการ

24- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของสรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภััย ทะเบียน กง-2607 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 035-54-0007 ยางนอกรถยนต์ ขนาด 215-65-15 จำนวน 4 เส้น

25- จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสประจำครุภัณฑ์ 416-52-0056 และเครื่องพิมพ์  รหัสประจำครุภัณฑ์ 416-54-0065  จอภาพ รหัสประจำครุภัณฑ์ 416-51-0052 จำนวน 3 รายการ