ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าแรก   /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561
จำนวนผู้เข้าชม  :   120

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561

- จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 6 หลัง บ้านพักเลขที่ 2/7,2/11,2/12 ,2/15,2/16 และบ้านพักเลขที่ 2/20 ถนนเอกราช ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

2- ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อสใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง

3- จ้างซ่อมรถยนต์นั่งตรวจการณ์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กค-2419 ยล.

4- จ้างเข้าปกเย็บเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 90 เล่ม

5- ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำสนวน 6 รายการ

6- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถเกรดเดอร์ ทะเบียน ต-0192 ยล.รหัสาประจำครุภัณฑ์ 015-39-0004

7- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-76 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 018-46-0006

8- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-229 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 018-57-0012

9-ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถตักดินล้อยาง ทะเบียน ตค-120 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 018-51-0008

10- ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ จำนวน 46 รายการ

11- ซื้อจัดซื้อวัสดุยานมะตอยสำเร็จรูปยาง CRS-2 และยางแอสฟัลท์ CMS -2 H

12- จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านพักเลขที่ 2/14 ถนนเอกราช ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 1 หลัง

13-จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ 2 ตอน 4 ประตู ทะเบียน กข-4291 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 002-45-0010

14- จ้างป้ายอะคริลิค พร้อมเสาและติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย

15- จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa -4501i รหัสประจำครุภัณฑ์ 417-60-0003

16- จ้างซ่อมรถยนต์นั่งตรจการณ์ ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน กข-8500 ยล.

17- จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง จำนวน 6 รายการ

18- จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERรุ่น TASKALFA-4501i รหัสประจำครุภัณฑ์ 417-60-0005

19- จ้างซ่อมกล้องวัดมุม แบบอิเล็คทรอนิค ชนิดวัดระยะทางได้ รุ่น GTS 2260 รหัสประจำครุภัณฑ์ 079-47-0003

20- ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับสำหรบยานพาหนะรถยนต์ เครื่องจักรกล และรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ครั้งที่ 34

21- จ้างเหมาจัดงาน เพือใช้ในงานโครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ ประจำปี 2561 กิจกรรม ฟุตบอลอาวุโสสานสัมพันธ์ อบจ.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ

22- ซื้อทรายหยาบ จำนวน 60 คิว สำหรับใช้ในโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดยะลา

23- เช่าเครื่องขยายเสียง สำหรับใช้ในโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดยะลา

24- ซื้อไม้ไผ่ สำหรับใช้ในโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดยะลา กิจกรรมการสร้างฝ่ายประชารัฐเพื่อการอนุรักษ์ดิน น้ำและป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

25- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์กระบะ 2 ตอน 4 ประตู ทะเบียน กข-4291 ยล.

26- เช่าสถานที่จัดแข่งขัน โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2561

27- ซื้อวัสดุอุปกรณ์แข่งขัน โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2561

28- จ้างซ๋อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-87 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 018-46-0007 จำนวน 1 ชุด

29-ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ ทะเบียน 80-5240 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 002-51-0020

30-ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกฯ 10 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน 80-6534 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 026-57-0001

31- จ้างซ่อมรถบดลั่นสะเทือน ทะเบียน ถข-45 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 020-50-0002

32- จ้างซ๋อมรถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กค-4943 ยล.

33- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์กระบะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน นข-1087 ยล.

34- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ ทะเบียน 80-4096 ยล.

35- จ้างซ่อมรถเทรลเลอร์ ทะเบียน 80-4670-4671 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 013-47-0002

36- จ้างซ่อมรถแทรลเลอร์ 10 ล้อ ทะเบียน ตค-4223 ยล.รหัสประจำครุภัีณฑ์ 013-31-0001

37-จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค-228 ยล.โดยทำการเปลี่ยนชุดยอยส์เลากลับหลังหญ้า จำนวน 1 ชุด

38- จ้างซ๋อมเครื่องตบดิน รหัสประจำครุภัณฑ์ 087-50-0001 จำนวน 2 รายการ

39-ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ ทะเบียน 80-6001 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 002-51-0020

40- จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2561

41- ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีึฬา สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ ประจำปี 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ยะลาหน่วยงานสัมพันธ์ 61

42- ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2561

43- ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในงานโครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ประจำปี 2561 กิจกรรม ฟุตบอลอาวุโสสานสัมพันธ์ อบจ.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ

44- เช่าชุดเครื่องขยายเสียง โครงการส่งเสิมการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเด็ก อบจ.ยะลา (yala pao child cup 2018) กิจกรรมการแข่งขันเซปักตะกร้อสนามฉันท์สานสัมพันธุ์ชุมชน และกิจกรรม การแข่งขัน 3X3 บาสเกตบอล อบจ.ยะลา

45- ซื้อถ้วยรางวัล โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 จำนวน 4 รายการ

46- ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2561

47- ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง โครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ ประจำปี 2561 กิจสกรรม ฟุตบอลอาวุโสสานสัมพันธ์ อบจ.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ

48- ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้โตรงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ประจำปี 2561 ฟุตบอลอาวุโสสานสัมพันธ์ อบจ.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ

49- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์กระบะ 4 ประตู ทะเบียน กข-6421 ยล.

50- เช่าวัสดุอุปกรณ์ประจำสนาม สำหรับใช้ในโครงการการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ ประจำปี 2561 กิจกรรม การแข่งขันฟุตบอล อบจ.ยะลา หน่วยงานสัมพันธ์ 61

51-ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ ประจำีปี 2561 ่กิจกรรม การแข่งขันฟุตบอล อบจ.ยะลา หน่วยงานสัมพันธ์ 61

52- จ้างเตรียมสสนามแข่งขัน สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ ประจำปี 2561 กิจกรรม การแข่งขันฟุตบอล อบจ.ยะลา หน่วยงานสัมพันธ์ 61

53- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-168 ยล.

54- จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงคื คสล.2 ชั้น บ้าน กม.27 หมู่ที่ 1 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา