ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าแรก   /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
จำนวนผู้เข้าชม  :   59

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

1- จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กข-7901 ยล.จำนวน 10 รายการ

2- จ้างทำวารสารประชาสัมวพันธ์และเผยแพร่ผลการดำนเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2562

3- จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ 2 ตอน 4 ประตู ยี่ห้อมาสด้า ทะเบียน กข-4191 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 002-45-0010

4- ซื้อวัสดุสำนักงาน (พระบรมฉายาลักษณ์)เพื่อมีโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 2 รายการ

 5- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์กระบะ ทะเบียน กค- 5458 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์  002-46-0012 จำนวน 4 เส้น 

6- จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ 2 ตอน 4 ประตู ทะเบียน กข-4290 ยล.

7- เช่าเต็นท์โดม,เต็นท์,โต๊ะพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้พลาสติก และผ้าคลุมเก้าอี้ 

8-เช่าเวลาผลิตรายากรประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจ่ายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

9-จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข-5152 ยล.โดยทำการซ่อมเปลี่ยนถ่านและจานเฟื่องขับมอเตอร์สตาร์ท จำนวน 1 ระบบ

10-ซื้อหม้อแบตเตอรี่ ขนาด NS-100-12 โวลท์ จำนวน 1 ลูก ของรถยนต์นังตรวจการณ์ ยี่ห้อโตโยต้า กค- 2419 ยล.

11-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

12-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera TASKalfa 4501i) จำนวน 4 รายการ

13- จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งและจัดสถานที่ประชาสัมพันธ์

14- จ้างทำเอกสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปี 2561 

15-จ้างทำปฏิทินเพื่อการประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2562

16- จ้างทำรายการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา 

17-จ้างซ่อมลิฟต์ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 1 ตัว 

18-จ้างซ่อมรถยนต์นั่งตรวจการณ์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กค-2418 ยล.จำนวน 5 รายการ

19-จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กค-2420 ยล.จำนวน 7 รายการ

 20-จ้างซ่อมรถยนต์นั่งตรวจการณ์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กค- 2419 ยล.

21- จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน กข- 5458 ยล.จำนวนย 10 รายการ

22- จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข-5151 ยล.

23- จ้างกำจัดปลวกบริเวณพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทั้งหมด (ทั้งตัวอาคารและพื้นที่โดยรอบ)

24- จ้างพิมพ์คำลงนามเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยและของโลก วันที่ 5 ธันวาคม 

25-ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์เครื่องจักรกล และรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ครั้งที่ 3 

26-จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 11 รายการ

27- จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กข-5830 ยล . จำนวน 11 รายการ 

28-เช่าเต็นท์ เก้าอี้พลาสติก และชุดเครื่องเสียงพร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม