ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าแรก   /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ.2562
จำนวนผู้เข้าชม  :   10

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ.2562

- จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยล.ถ.1 -0026 สายบ้านบือรอ ตำบลละแอ-บ้านบาจุ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงถ้องถิ่น ยล.ถ. 1-1131 บ้านธารโต-บ้านศรีท่าน้ำ-บ้านบือซู อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคชหิรัญ-บ้านดูซงซือมา หมู่ที่ 1 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- จ้างงานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตลาดบาลอ หมู่ที่ 3- หมู่ที่ 4 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา