ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าแรก   /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ.2562
จำนวนผู้เข้าชม  :   38

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ.2562

- จ้างก่อสร้างขุดลอกคลองแมะวง (ช่วงที่ 2 ) หมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

-จ้างขุดลอกคลองตะโล๊ะปานะ-ลุโบ๊ะกาโล ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

- จ้างงานติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมไฟส่องสว่างและแผงโซล่าเซล ณ บริเวณบ่อน้ำร้อนเบตง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- จ้างก่อสร้างขุดลอกคลองจาเลาะกาเลาะ (ช่วงที่ 2 )หมู่ที่ 4 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

-จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแค่ หมู่ที่ 1 ตำบลตาซี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างขุดลอกคลองสูบูกาเยาะ หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านลีตอ- บองอ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยล.ถ.1 -0026 สายบ้านบือรอ ตำบลละแอ-บ้านบาจุ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

- งานก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 บ้านบันนังปูโย ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงถ้องถิ่น ยล.ถ. 1-0031 บ้านธารโต-บ้านศรีท่าน้ำ-บ้านบือซู อำเภอธารโต จังหวัดยะลา


- จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคชหิรัญ-บ้านดูซงซือมา หมู่ที่ 1 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- จ้างงานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตลาดบาลอ หมู่ที่ 3- หมู่ที่ 4 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา