ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าแรก   /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561
จำนวนผู้เข้าชม  :   1553

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561


1- จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายแผงกั้น และซุ้มโครงเหล็กแบบโค้ง เพื่อใช้ในโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" 

2-ซื้อผ้าเยซี่ ใช้ในการตกแต่งสถานที่กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก 

3- เช่าเต็นท์ เก้าวอี้พลาสติก ชุดเครื่้องเสียงและเวที เพื่อใช้ในกิจกรรม Bike อุ่นไอรััก

4- ซื้อธงชาติไทย ธงสัญลักษณ์ วปร.พร้อมเสาธงไม้ และสมอบก เพื่อใช้ในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

5-จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และ ดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปี 2561

6- จ้างทำสติกเกอร์โลโก้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา่ เพื่อใช้ในกิจการของกองช่าง

7-ซื้อเก้าวอี้พลาสติก เก้าอี้หัวกลม โต๊ะเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง  โต๊ะทำงานและโพเดี้ยม

8-ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนต่อการเมืองการปกครอง 

9-จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 40-0164 ยล.จำนวน 2 รายการ

10- จ้างทำป้ายไวนิลติดตั้งพร้อมโครง เพื่อใช้ในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์" คน รัก คลอง" ...ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" จังหวัดยะลา

11-ซื้อพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งภูมิทัศน์ 

12-ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการ 1 อปท . 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

13-ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองแผนและงบประมาณ 

14- จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น TASKafa-4501i รหัสประจำครุภัณฑ์ 417-60-0004

15- ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง 

16- จ้างทำป้ายไม้แกะสลัก และป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม "กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา"

17-จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านพักเลขที่ 2 ถนนเอกราช ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

18- ซื้อวัสดุสำนักงา่น จำนวน 38 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

19-ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง

20- ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

21-จ้างซ่อมรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข-5151 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 002-45-0009 โดยทำกุญแจริโมทประตู เปิด ปิด จำนวน 1 ชุด

22-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 12 รายการ

23- ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใ่ช้ในกิจการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 4 รายการ

24-จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักปลััดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 6 รายการ

25-ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการศึีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

26-จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 3 เครื่อง

27- ซื้อวัสดุเพื่อใ่ช้ในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนต่อการเมืองการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

28- ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ฺ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 28 รายการ

29-จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กค-2419 ยล.รหัสประจำตัวครุภัณฑ์ 002-46-0012 

30-ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในโครงการบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 อบจ.ยะลา ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562

31-ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์เครื่องจักรกล และรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ครั้งที่ 4 

32-ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น 2 ก๊อก แบบตั้งพิื้น TOSHIBA รุ่น RWF-C1664 จำนวน 4 เครื่อง