ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าแรก   /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562
จำนวนผู้เข้าชม  :   1222

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562

1- ซื้อยางนอก ขนาด 245/70-16 ของรถยนต์กระบะ ทะเบียน กง-3712 ่ยล . รหัสประจำครุภัณฑ์ 002-54-0001

2-จ้างทำป้ายไวนิลแผนที่จังหวัดยะลาพร้อมกรอบไม้สัก ขนาด 1.92X2.56 เมตร 

3- ซื้อหม้อแบตเตอรี่ ขนาด  NS 100 - 12 โวลท์ จำนวน 1 ลูก ของรถยนต์นั่งตรวจการณ์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กค-8500 ยล.

4- จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ทะเบียน 40-0189 ยล.จำนวน 6 รายการ

5-ซื้อกระเป๋าผ้าแคนวาส ขนาด 12X14X3 นิ้ว มีซิปบนและซิปกลาง พร้อมสกรีนโลโก้ อบจ.ยะลา (มุมล่างขวา) จำนวน 150 ใบ

6-จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 15 เครื่อง

7-จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง รหัสประจำครุภัณฑ์ 420-47-0003 -0006 และรหัสประจำครุภัณฑ์ 420-59-0007

8-เช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2562

9-จ้างซ่อมบำรุงกล้องระดับอัตโนมัติ พร้อมขาตั้งกล้อง ยี่ห้อ Leica รุ่น NA730//Sn641985รหัสประจำครุภัณฑ์ 078-51-0003 และซ่อมกล้องวัดมุม TOPCON //DT-10D//SNJH1344 รหัสประจำครุภัณฑ์ 079-44-0002

10-ซื้อวัสดุุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดในพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 29 รายการ

11- จ้างซ่อมปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำเครื่องตรวจวัตถุระเบิด และย้ายกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 

12-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดองค์ การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 4 รายการ

13- จ้างซ่อมรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข-5152 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 002-45-0010 โดยทำกุญแจริโมทประตู เปิด-ปิด จำนวน 1 ชุด

14- ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานพิธี งานรัฐพิธี ราชพิธีต่างๆ ตามคำสั่งอบจ.ยะลา และงานอื่นๆ ภายในกองช่าง จำนวน 13 รายการ

15- จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง จำนวน 23 รายการ

16- จ้างซ่อมรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กค-2418 ยล. จำนวน 3 รายการ

17- จ้างโครงการมหกรรมสีสันโคมไฟเบตง ประจำปี 2562 

18- ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์เครื่องจักรกล และรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ครั้งที่ 5 

19-จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กค-4943 ยล.

20-ซื้อยางนอก ขนาด 265/70-16 ของรถยนต์กระบะ ทะเบียน กค-2418 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 002-49-0015

21-จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 2 เครื่อง

22-จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง จำนวน 8 รายการ