ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าแรก   /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
จำนวนผู้เข้าชม  :   127

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

1-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ () เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง จำนวน 2 รายการ

2-จ้างซ่อมเปลียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

3-จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข-3333 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 002-57-0022 จำนวน 4 รายการ

4-จ้างซ่อมรถยนต์ กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กข-5830 ยล.จำนวน 2 รายการ

5-จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กข-7902 ยล. จำนวน 3 รายการ

6-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองกิจการสภา อบจ. จำนวน 3  รายการ

7-ซื้อวัสดุเครื่องเขียน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพสตรี กิจกรรมการจัดทำชุดขันหมาก ประจำปีงบประมาณ 2562 

8-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง จำนวน 8 รายการ

9-ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี กิจกรรมการจัดทำชุดขันหมาก ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 25 รายการ

10-ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี กิจกรรมการจัดทำชุดขันหมาก ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 200 ใบ

11-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 3 รายการ

12-

13-ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์ เครื่องจักรกล และรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ครั้งที่ 6 

14-ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารทรงสูงสะพายข้างผ้า 300 D สูง 14X กว้าง 11 X ขอบข้าง 3 นิ้ว พร้อมสกรีนข้อความ และโลโก้ อบจ.ยะลา

15-ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด