ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าแรก   /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
จำนวนผู้เข้าชม  :   77

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

1-ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 11 รายการ

2-จ้างจัดประดับตกแต่งดอกไม้สด พร้อมเครื่องถวายราชสักการะ เพื่อใช้ในโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา กพระมหากษัตริย์ กิจกรรม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

3-ซื้อพรมอัดลูกฟูก เพื่อใช้ในโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ กิจกรรม พระราชพิธีบรม ราชาภิเษก 
 
4-ซื้อยางแอลฟัลต์ ชนิด CSS-1 จำนวน 12 ถัง ,ชนิด CRS-2 จำนวน 10 ถัง และชนิด CMS-2H จำนวน 70 ถัง 

5-ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าล่องสว่างบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

6-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

7-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 3 รายการ

8-ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์นั่งตรวจการณ์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข-3333 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 002-57-0022

9-จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กค-2420 ยล. จำนวน 4 รายการ

10-ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้่อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์ เครื่องจักรกล และรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ครั้งที่ 10

11-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น TASKalfa 5002i ธษ -6329) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน 2 ้กล้่อง

12-จ้างทำหนังสือเพื่อการประชาสัมพันธ์  จำนวน 2000 เล่ม

13-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา0 จำนวน 11 รายการ

14-จ้างซ่อมรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข-5152 ยล.

15-จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ่เครื่อง ของกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

16-ซื้อวัสดุนำ้มันเชื่อเพลิงและหลือลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์เครื่องจักรกล และรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ครั้งที่ 11

17-จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กข-7902 ยล จำนวน 2 รายการ

18-จ้างจััดประดับตกแต่งดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี ประจำปี 2562

19-ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี 2562