ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าแรก   /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
จำนวนผู้เข้าชม  :   103

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562


- จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะตอนครึ่ง 4 WD หมายเลขทะเบียน บ-2207 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 002-38-0004

- จ้างซ่อมบำรุงรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-168 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 018-53-0010

-จ้างซ่อมบำรุงรถขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ทะเบียน 80-5185 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 017-50-0016

-จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ ทะเบียน 80-6455 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 017-57-0020

-จ้างทำป้ายพลาสติกประชาสัมพันธ์ "ข้อปฏิบัติในการต้มไข่ 3 ภาษา

-ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกภาคปฏิบัติ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน กิจกรรม พัฒนาทักษะกีฬาสแต็ค ประจำปี 2562

-ซื้อวัสดุน้ำมันเชืเ้อเพลิงและหล่อลื่น จำหรับยานพาหนะรถยนต์ เครื่องจักรกล และรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ครั้งที่ 12

- ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี กิจกรรมการทำผ้าบาติกมัดย้อม ประจำปีงบประมาณ 2562

-ซื้อวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองแผนและงบประมาณ จำนวน 3 รายการ

-จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 3 รายการ

- ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักปลัดองค์ฺการบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 27 รายการ

-ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะ เวที และชั้นวางของให้อยู่ในสภาพ่ใช้งานในกิจกรรมต่างๆ ของ อบจงยะลา จำนวน 10 ่รายการ

- จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กข-6421 ยล. จำนวน 20 รายการ

-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง อบจ.ยะลา จำนวน 6 รายการ

- ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองแผนและงบประมาณ จำนวน 12 รายการ

-จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน 40-0194 ยล.จำนวน 6 รายการ

-จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข-3333 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 002-57-0022

-ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองแผนและงบประมาณ จำนวน 15 รายการ

-ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร จำนวน 300 ใบ 

- ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครการพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่ายช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ อบจ.ยะลา (ศชภ.อบจ.ยะลา) รหับอำเภอและภาคีเครือข่าย อปพร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

- เช่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการสาธิตฝึกปฏิบััติ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่ายช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ อบจ.ยะลา (ศชภ.อบจ.ยะลา) ระดับอำเภอ และภาคีเครือข่าย อปพรงรปะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน กค-8500 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 002-52-0019

-จ้างเข้าปกเย็บเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) ของ อบจ.ยะลา และพิมพ์ปกย้อมพื้นสีเหลืองอักษรพิมพ์ดำ จำนวน 150 เล่ม

- จ้างเช่ารถยจ์ตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนย์เครือข่ายเกษรตกรรุ่นใหม่ รักบ้านเกิด อบจ.ยะลา ประจำปีงบประมาณ 2562

-ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบชีพสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ

- จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสราร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น TASKalfa-4501i  รหัสประจำครุภัณฑ์ 417-60-0004 ของกองแผนฯ

-จ้างซ่อมรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข-5151 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 002-45-0009

-จ้างทำแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง จำนวน 2 รายการ

- ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองช่าง อบจ.ยะลา จำนวน 18 รายกา่ร