ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าแรก   /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
จำนวนผู้เข้าชม  :   123

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

- จ้างประะกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับคณะ Miss Grand thailand 2019 และทีมงานสื่อมวลชน

จ้างทำป้ายไวนิลต้อนรับกองประกวด Miss Grand thailand 2019 ณ บ่อน้ำร้อนเบตง หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

-ซื้อเชือกใยยักษ์ และถุงมือผ้า สำหรับในโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดยะลา กิจกรรมการบูรณาการร่วมฝายมีชีวิต บ้านนากอ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กข-7901 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 002-47-0013

-ซืิ้อทรายหยาบ สำหรับใช้ในโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้ันที่จังหวัดยะลา กิจกรรมการบุรณาการร่วมฝายมีชีวิต บ้านนากอ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TONER KIt bLACK ยี่ห้อ kYOCERA รุ่น TASKalfa 4002i TK-6329 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน 2 กล่อง

- ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์ เครื่องจักรกล และรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ครั้งที่ 13 

-ซื้อไม้ไผ่ สำหรับใช้ในโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดยะลา กิจกรรมการบุรณาการร่วมฝายมีชีวิต บ้านนากอ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

-ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  kYOCERA รุ่น TASKalfa 4501i เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด อบจ.ยะลา จำนวน 5 หลอด

- ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจกรรมของกองคลัง อบจ.ยะลา จำนวน 7 รายการ

- ซื้อวัสดุน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์เครื่องตัดหญ้าฯ ครั้งที่ 2 

- ซื้อกระสอบทราย สำหรับใช้ในโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดยะลา กิจกรรมการบุรณาการร่วมฝายมีชีวิต บ้านนากอ ตำลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  kYOCERA รุ่น TASKalfa 4501i รหัสประจำครุภัณฑ์ 417-60-0003 ของสำนักปลัดฯ อบจ.

- จ้างซ๋อมเครื่องปรับอากาศ ของกองคลัง อบจ.ยะลา จำนวน 9 เครื่อง

- จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กข-5830 ยล.รหัสประจำครุภัณฑ์ 002-51-0018

- ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด NS -100 l-12 โวลต์ จำนวน 1 ลูก ของรถยนต์ตู้ ทะเบียน นข-1232 ยล.

- ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- จ้างพิมพ์คำลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

-จ้างขุดลอกคลองกาแป๊ะกอตอ หมู่ที่ 2 ตำบลธารน้ำทิพย์ - หมู่่ที่ 4 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

-จ้างพิมพ์คำลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

- ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องระดับ และกล้องสำรวจ จำนวน 1 รายการ

-จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเรืองฤทธิ์ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

- ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์เครื่องจักรกล และรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ครั้งที่ 14

-ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทุเรียพื้นบ้านจังหวัดยะลา 

- จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2562

-จ้างเหมาจัดงานพิธีเปิดโครงการเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม่ราชาภิเษก 

-ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดยะลา 

- ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โครกงารส่งเสิรมอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดยะลา 

- จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ห้ามสูบบุหรี่ พร้อมติดตั้งใช้โครงไม้ 

- จ้างเหมาเวที่พร้อมอุปกรณ์ และการติดตั้งระบบไฟ แสง สี เสียง โครงการถนนคนเดิน ประจำปีงบประมาณ 2562