ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าแรก   /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำนวนผู้เข้าชม  :   315

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเจาะกลูบี หมู่ที่ 1 ตำบลลิดล - บ้านดาแลบลูกา หมู่ที่ 6 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านบ่อหิน - บ้านตาลีไอน์

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ยล.ถ. 1 - 0034 บ้านตลาดเก่า - บ้านเปาะยานิ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ยล.ถ.1-0004 บ้านยุโป - บ้านทุ่งยามู อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ยล.ถ.1-0006 บ้านถ้ำศิลป์ - บ้านหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ยล.ถ.1-0015 บ้านบาลูกา - บ้านอูเป๊าะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองจือริ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านรั้วตะวัน หมู่ที่ 7 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านยะลา หมู่ที่ 1 ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคีรีลาด หมู่ที่ 9 - บ้านบายิ หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา