ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าแรก   /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวนผู้เข้าชม  :   34

 

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดนัดยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

-
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด Ns-100 L-12 โวลต์ จำนวน 1 ลูก ของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน  กข - 5830 

-
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กง - 3711 จำนวน 8 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งวัสดุอุปกรณ์จัดทำพิธีบำเพ็ญกุศล

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด NS-100 R 12 โวลต์  จำนวน 1 ลูก ของรถยนต์แวนตรวจการณ์ ทะเบียน ม-0894

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด NS-100 R12 โวลต์ จำนวน 1 ลูก ของรถยนต์แวนตรวจการณ์ ทะเบียน ม-0895

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (รายปี) 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าเยซี่ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะและรถยนต์ เครื่องจักรกล และรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ของกองแผนและงบประมาณในการติดต่อราชการและออกปฏิบัติงานในกิจกรรมโครงการต่าง ๆ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในราชการของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในราชการของกองคลัง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน ม-0895 ยล รหัสครุภัณฑ์  002-62-0025 ซื้อยางนอกขนาด 205/70-14

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน ม - 0894 ยล รหัสครุภัณฑ์ 002-62-0024 ซื้อยางนอกขนาด 205/70-14

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวารสารหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการและสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน 40-0194 รหัสประจำครุภัณฑ์  002-58-0023

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-73 รหัสประจำครุภัณฑ์ 018-45-00005

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-151 รหัสประจำครุภัณฑ์  018-52-00019

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุก 6 ล้อ  ติดตั้งเครน ทะเบียน 80-5173 ยล รหัสประจำครุภัณฑ์ 017-50-0015

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์แวนตรวจการณ์ ทะเบียน ม-0895 ยล รหัสประจำครุภัณฑ์ 002-62-0025

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-73 รหัสประจำครุภัณฑ์ 018-45-00005

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด NS-100L 12 โวลท์ 70 แอมป์ จำนวน 1 ลูก ของรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กง - 2608 ยล รหัสประจำครุภัณฑ์ 035-54-0011

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะและขนส่ง สำหรับยานพาหนะรถยนต์เครื่องจักรกล และรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ครั้งที่ 2 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์กะบะบรรทุก ขนาด 1 ตัน ทะเบียน บต-6177 ยล รหัสประจำครุภัณฑ์ 017-56-0019

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ สำหรับบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และสำรองอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง