ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หน้าแรก   /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  /   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวนผู้เข้าชม  :   228

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกลอกดันสายพาน สำหรับรถขุดดินตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-229 ยล

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ เพื่อทำการซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ยะลา

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงบิ๊กแบ็กหรือถุงจัมโบ้ ปากกระสอบกว้างเท่ากับตัวกระสอบ มีหูหิ้ว บรรจุไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม ขนาด 95X95X120 ซม.

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระสอบพลาสติกขาว ขนาด 45 X 65 เซนติเมตร

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 X 2.50 เมตร จำนวน 2 ป้าย

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 15 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง จำนวน 8 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Fuji Xerox Docuprint CP305df จำนวน 1 เครื่อง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น TASKalfa-4501i ของกองช่าง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์คำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้ารื้อถอนส่วนที่ต่อเติมทั้งหมดภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 จำนวน 4 ป้าย

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้ารื้อถอนส่วนที่ต่อเติมทั้งหมด

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปิดดำเนินการตลาดกลางสินค้าการเกษตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ปิดตลาดนัดยะหา จำนวน 4 ป้าย

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 4096 ยล
 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค -65 ยล

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารกองคลัง

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดนัดยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

-
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด Ns-100 L-12 โวลต์ จำนวน 1 ลูก ของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน  กข - 5830 

-
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กง - 3711 จำนวน 8 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งวัสดุอุปกรณ์จัดทำพิธีบำเพ็ญกุศล

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด NS-100 R 12 โวลต์  จำนวน 1 ลูก ของรถยนต์แวนตรวจการณ์ ทะเบียน ม-0894

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด NS-100 R12 โวลต์ จำนวน 1 ลูก ของรถยนต์แวนตรวจการณ์ ทะเบียน ม-0895

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (รายปี) 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าเยซี่ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะและรถยนต์ เครื่องจักรกล และรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ของกองแผนและงบประมาณในการติดต่อราชการและออกปฏิบัติงานในกิจกรรมโครงการต่าง ๆ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในราชการของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในราชการของกองคลัง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน ม-0895 ยล รหัสครุภัณฑ์  002-62-0025 ซื้อยางนอกขนาด 205/70-14

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน ม - 0894 ยล รหัสครุภัณฑ์ 002-62-0024 ซื้อยางนอกขนาด 205/70-14

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวารสารหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการและสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน 40-0194 รหัสประจำครุภัณฑ์  002-58-0023

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-73 รหัสประจำครุภัณฑ์ 018-45-00005

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-151 รหัสประจำครุภัณฑ์  018-52-00019

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุก 6 ล้อ  ติดตั้งเครน ทะเบียน 80-5173 ยล รหัสประจำครุภัณฑ์ 017-50-0015

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์แวนตรวจการณ์ ทะเบียน ม-0895 ยล รหัสประจำครุภัณฑ์ 002-62-0025

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-73 รหัสประจำครุภัณฑ์ 018-45-00005

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด NS-100L 12 โวลท์ 70 แอมป์ จำนวน 1 ลูก ของรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กง - 2608 ยล รหัสประจำครุภัณฑ์ 035-54-0011

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะและขนส่ง สำหรับยานพาหนะรถยนต์เครื่องจักรกล และรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ครั้งที่ 2 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์กะบะบรรทุก ขนาด 1 ตัน ทะเบียน บต-6177 ยล รหัสประจำครุภัณฑ์ 017-56-0019

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ สำหรับบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และสำรองอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์กระบะ๔WDหมายเลขทะเบียนนข-๑๔๙๑ยล

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 5 เครื่อง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ kyocera รุ่น TASKalfa-4501i ของกองช่าง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint CP305df จำนวน 1 เครื่อง ของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง จำนวน 8 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 22 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองระบบต่างๆ จำนวน 1 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองระบบต่างๆ จำนวน 7 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำรองของรถขุดเจาะบ่อน้ำตื้น จำนวน 2 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำรองของรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-186 ยล

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำรองของรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-186 ยล

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำรองของรถฟาร์มแทร็คเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-228 ยล จำนวน 3 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนส่งและกำจัดขยะอันตราย เพื่อใช้ในโครงการศูนย์ประสานงานและรวบรวมขยะอันตรายชุมชน จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 6 เครื่อง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของกองช่าง จำนวน 11 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัลมติดผนัง จำนวน 5 ตัว

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์ เครื่องจักรกล และรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ครั้งที่14

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และราชวงศ์จักรี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2563

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และราชวงศ์จักรี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2563

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และราชวงศ์จักรี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2563

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกของรถยนต์กระบะ 4WD หมายเลขทะเบียน นข-1491 ยล จำนวน 4 เส้น

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการปฎิบัติราชการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 38 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฎิบัติราชการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 13 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ไวนิลและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และราชวงศ์จักรี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม สำหรับใช้ในงานอุ่นไอรัก สานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนักเรียน นักศึกษา โครงการเรียนรู้ร่วมกัน เสริมสร้างรายได้เยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563