ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
หน้าแรก   /   ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง  /   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
จำนวนผู้เข้าชม  :   280
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2559
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2559
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2559
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2559
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2559
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2559
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2