ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
หน้าแรก   /   ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง  /   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
จำนวนผู้เข้าชม  :   538
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2561
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2    
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2     ไฟล์ 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2    ไฟล์ 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2    ไฟล์ 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2    ไฟล์ 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2    ไฟล์ 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2561
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2    ไฟล์ 3