ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
หน้าแรก   /   ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง  /   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
จำนวนผู้เข้าชม  :   1339

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2     ไฟล์ 3

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2      ไฟล์ 3

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2      ไฟล์ 3

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2       ไฟล์ 3

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2       ไฟล์ 3

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2       ไฟล์ 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2        ไฟล์ 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2        ไฟล์ 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2        ไฟล์ 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2        ไฟล์ 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2        ไฟล์ 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2        ไฟล์ 3