ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
หน้าแรก   /   ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง  /    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
จำนวนผู้เข้าชม  :   825
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2559
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2559
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2559
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2560
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2560
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2560
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2560
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2560
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2560
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2560
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2560
   ไฟล์ 1     ไฟล์ 2