ประกาศเปิดเผยราคากลาง
หน้าแรก   /   ประกาศเปิดเผยราคากลาง  /   ราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
จำนวนผู้เข้าชม  :   60

 ราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

- จ้างก่อสร้างขุดลอกคลองจาเลาะกาเลาะ (ช่วงที่2 ) หมู่ที่ 4 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างขุดลอกคลอแมะวง (ช่วงที่ ๒ ) หมู่ที่ ๓ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างและปรับปรุงรั้วสุสาน หมู่ที่ 1 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างขุดลอกคลองกาแปีะกอตอ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๒,๓,๔ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

-จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายบ้านต้นทุเรียน ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

- จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแค่ หมู่ที่ 1 ตำบลตาซี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

-จ้างก่อสร้างขุดลอกคลองลูบูกาเยาะ หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

จ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยล ถ 1- 0014 สายบ้านวังพญา บ้านซาเมาะ ตำบลท่าธง อำเภอราม้น จังหวัดยะลา

- จ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยล.ถ.1-00031 สายบ้านธารโต-บ้านศรีท่าน้ำ - บ้านบือซู อำเภอธารโต-อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ไฟล์ที่ 1 )

- จ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยล.ถ.1-00031 สายบ้านธารโต-บ้านศรีท่าน้ำ - บ้านบือซู อำเภอธารโต-อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ไฟล์ที่ 2 )


- จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 บ้านบันนังบูโย ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ไฟล์ที่ 1)

- จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 บ้านบันนังบูโย ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ไฟล์ที่ 2)

- จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยล.ถ.1-0026 สายบ้านบือรอ ตำบลละแอ - บ้านบาจุ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา