ประกาศเปิดเผยราคากลาง
หน้าแรก   /   ประกาศเปิดเผยราคากลาง  /   ราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

 ราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

- จ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยล.ถ.1-00031 สายบ้านธารโต-บ้านศรีท่าน้ำ - บ้านบือซู อำเภอธารโต-อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ไฟล์ที่ 1 )

- จ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยล.ถ.1-00031 สายบ้านธารโต-บ้านศรีท่าน้ำ - บ้านบือซู อำเภอธารโต-อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ไฟล์ที่ 2 )


- จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 บ้านบันนังบูโย ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ไฟล์ที่ 1)

- จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 บ้านบันนังบูโย ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ไฟล์ที่ 2)