ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถานอ.กรงปีนังจ.ยะลา

          อบจ.ยะลาขอเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการ  อบจ.ยะลา  ร่วมใจสานสัมพันธ์  เสริมส้างความปรองดองสมานฉันท์  เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน   ในวันศุกร์  ที่15  กันยายน  2560  ที่มัสยิดอีบาดุรเราะห์มาน  บ้านบาสาเวง ม.6 ต.กรงปินัง อ.กรงปีนัง จ.ยะลา