ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.กาบัง จ.ยะลา

          อบจ.ยะลา  ขอเชิญชวนประชาชนชาวยะลา  ร่วมโครงการร่วมใจสานสัมพันธ์  เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน  ในวันศุกร์ที่  22  กันยายน  2560  ที่  มัสยิดนูรุลตักวา  บ้านคลองชิง ม.8 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา