ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลา ลงพื้นที่พัฒนาศาสนถาน ต.บาละ อ.กาบัง

        เมื่อวันที่  22  กัยายน  2560  ที่  มัสยิดนูรุลตักวา  บ้านคลองชิง  ม.8  ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา  อบจ.ยะลนำโดย ดร.ระเด่น  สะมะแอ  รองนายกอบจ.ยะลาลงพื้นที่  พัฒนาศาสนสถานโดยมีการทาสี ถางป่า ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ  และมีกิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตรวจสุขภาพโดยอาสาสมัคร(อสม.)และเวทีรับเรื่องราวร้องทุกข์