ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี

          19 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาโดยนายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา นายมะหะมะ วาแวดีซา ประธานสภาฯ ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายก อบจ.ยะลา นางธัญลักษณ์ ชโลธรสุทธิ ปลัด อบจ.ยะลา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัด อบจ.ยะลา ร่วมกับภาคีเครือข่าย ส่งมอบบ้าน ตาม "โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" แก่ นางสุทธิดา สารง และมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ ณ หมู่ที่ 3 ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา