ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   แจ้งเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
     แจ้งเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจำปี  2560  วันอังคาร  ที่  31  ตุลาคม  2560  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ชั้น  4