ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน อ.บันนังสตา
อบจ.ยะลา  จัดโครงการ  อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน  ประจำปี  2560 แจ้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาหากท่านใดสนใจเข้าร่วม  ทางอบจ.ยะลาจะลงพื้นที่  มัสยิดยันนาตุลมะวา  บ้านตะบิงตีงี  ม.1  ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา  จ.ยะลา  ในวันศุกร์  ที่  24  พฤศจิกายน  2560