ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนามัสยิด ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา
          อบจ.ยะลา นำคณะทำงานลงพื้นที่ จัดโครงการอบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสรร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน  ในวันที่ 23 กพ 61 ที่ผ่านมา  ณ มัสยิดอูมูลกือซง ม.1 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมีกิจกรรมทำความสะอาด ทาสีรั้ว ถางป่า ตัดแต่งกิ่งไม้ กิจกรรมตรวจสุขภาพ กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ และเวทีสนทนาการมีร่วมร่วมของประฃาฃน