ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.ยะหา
อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่ พัฒนามัสยิดอูมูลกือซง ม.1 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา ในวันที่ 23 กพ 61 ในโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน