ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.ยะต๊ะ อ.รามััน
อบจ.ยะลา  ได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศาสนถานตามโครงการฯ  ในวันศุกร์  ที่  9  มีนาคม  2561  ณ  มัสยิดนูริลฮีดายะฮ์  ม.1  ต.ยะต๊ะ  อ.รามัน  จ.ยะลา  จึงขอเชิญพี่น้องชาวจ.ยะลา  ร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาสถานที่ดังกล่าวค่ะ