ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.สะเตงนอก
         อบจ.ยะลา แจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ในโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ณ มัสยิดยามีอาร์ตีลมุสลีมีน ม.5 ต.สะเตงนอก อ.เมืองจ.ยะลา  ในวันที่ 16 มีนาคม 61