ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลา แจ้งเปิดประชุมสภาอบจ.ยะลา
         อบจ.ยะลาแจ้งเปิดประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี  2561   ในวันพฤหัสบดี  ที่ 15  มีนาคม  2561  เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประฃุมสภาอบจ.ยะลา  ชั้น 4