ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนามัสยิด ต.สะเตงนอก อ.เมือง
เมื่อวันที่  16  มีนาคม  2561  ที่ผ่านมา  นายมุขตาร์  มะทา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  เดินทางลงพื้นที่ ณ มัสยิดยามีอาร์ติลมุสลีมีน  ม.5  ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อพัฒนาศาสนสถาน โดยร่วมกันตัดหญ้า ถางป่า  ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีรั้ว ปรับสภาพพื้นที่ กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ กิจกรรมการให้ความรู้และการตรวจสุขภาพจาก อสม. กิจกรรมเวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยมีประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือ