ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประชุมประจำปีศูนย์ประสานงานและรับรวบรวมขยะอันตรายชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          8 พฤษภาคม 2561 (13.30 น.) นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา เป็นประธานการประชุมประจำปี ศูนย์ประสานงานและรับรวบรวมขยะอันตรายชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น1 อบจ.ยะลา