ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศาสนสถาน การฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

          3 พ.ค.2561 นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศาสนสถาน การฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน กิจกรรม "พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการมัสยิด ประจำปี 2561" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 พ.ค. 2561 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการชุมชนของชาวไทยมุสลิมในต่างพื้นที่ที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ประเพณี อาชีพ เกิดทัศนคติที่ดีระหว่างผู้นำองค์กรทางศาสนาและหน่วยงานภาครัฐในการเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม