ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /    กิจกรรม "ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันถือศีลอด ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439"

          15 พฤษภาคม 2561 (18.00 น.) อบจ.ยะลาจัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2561 กิจกรรม "ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันถือศีลอด ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439" ณ ศาลาดูดวงจันทร์บนยอดเขาปาเระ อ.ยะหา จ.ยะลา