ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   นายก อบจ.ยะลา วิทยากรเสวนาในหัวข้อ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการในจังหวัดยะลา"

           15 พฤษภาคม 2561 นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการในจังหวัดยะลา" ในการจัดสัมมนาเรื่อง "ก้าวย่างการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการประจำอำเภอ 8 อำเภอ เป็นหน่วยบริการดูแลเด็กพิการตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Day Care) ณ ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ยะลา จัดโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา