ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   กิจกรรม Big Cleaning Day ศาลาดูดวงจันทร์

          11 พฤษภาคม 2561 อบจ.ยะลาจัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน" ร่วมกับ "กิจกรรม Big Cleaning Day ศาลาดูดวงจันทร์" ประจำปี 2561 พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ จิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้บริเวณโดยรอบศาลาดูดวงจันทร์ ณ บนยอดเขาปาเระ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา