ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลาข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าสารของหน่วยงานราชการ

          11 พฤษภาคม 2561 อบจ.ยะลา นำโดยนางกัสมะห์ เกื้อกูล หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ยะลา และนางราณี บัวแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด อบจ.ยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ อบจ.ยะลา ร่วมต้อนรับคณะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามัน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบันนังสตา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าสารของหน่วยงานราชการ ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.ยะลา ชั้น 3 อบจ.ยะลา