ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประกาศรับสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา

ประกาศรับสมัคร

ผู้ตรวจการเลือกตั้ง

ระหว่างวันที่ 13 – 22  มิถุนายน  2561

เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ยื่นใบสมัครได้ที่  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา

ศาลากลางจังหวัดยะลา  อาคาร 1 ชั้น 2 อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา