ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลา ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก โดยหันมาใช้ภาชนะใช้ซ้ำ
อบจ.ยะลา ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก โดยหันมาใช้ภาชนะใช้ซ้ำ