ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลยุโป
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน มัสยิดเราฎอตุลญันน๊ะ  บราแง  หมู่ที่  ๒  ตำบลยุโป  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  ในวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑