ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   โครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี กิจกรรม"อบรมเทคนิคการสอนอ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี" รุ่นที่ 3
โครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี กิจกรรม"อบรมเทคนิคการสอนอ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี" รุ่นที่ 3