ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   จัดโครงการมหกรรมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี 2561
 จัดโครงการมหกรรมภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี 2561 ณ บริเวณอาคารสำนักงาน อบจ.ยะลา เพื่อพัฒนาทักษะแกนนำสุขภาพภาคประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความสามารถ ให้การดูแลแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีนายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนางสาวรุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข รองปลัด อบจ.ยะลา กล่าวรายงาน https://www.youtube.com/watch?v=0D2fGtP0VaY&feature=youtu.be