ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี (มุสลีมะฮ์) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี (มุสลีมะฮ์) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กิจกรรมที่ 2 อบรมสตรี(มุสลิมะฮ์)จังหวัดยะลา ณ มูลนิธิมะทา อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีนายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา กล่าวรายงาน https://www.youtube.com/watch?v=z9VvKiYQI6c&feature=youtu.be